ئۈمىدۋار يۇمشاق دىتال مەركىزى  新疆乐观电子软件中心 بىلىمدان تورى | 心收综合网站、歌曲试听、Mtv收看、文章、软件、图片、手机、彩铃、彩信、动画、游戏、新闻、信息、市场等。:: ئۈمىدۋار يۇمشاق دىتال مەركىزى

  باش بەت قىلىڭ   ئەزا بولۇڭ     كىرىش          بۈگۈن : , يېڭى يىلغا يەنە 3 كۈن بار

سودا سىتىق ماژزىنى | تېلفۇن دىتاللىرى | تورپاراڭلىشىش دىتاللىرى | كىنىو قويغۇچىلىرى | قوغدىنىش دىتاللىرى | باشبەت
قوشىلىۋاتىدۇ | ئۇيغۇرچە كىرگۈزگۈچلەر | رەسىم بىرتەرەپ قىلىش | خەنزۇچە كىرگۈزگۈچلەر |

لاھىيلەش دىتاللىرى

| كۇيچى مۇنبىرىگە مەھەمەت
قوشىلىۋاتىدۇ | چۈشۈرۈش باشبىتى |

ئاۋازلىق پاراڭلىشىش

| تورتىلۋېزىيە دىتاللىرى | ناخشا قويغۇچلار | سېستىما كۈچەيتمە دىتاللىرى
قوشىلىۋاتىدۇ | قوشىلىۋاتىدۇ | پىنيىن كىرگۈزگۈچلەر | چۈشۈرۈش قوراللىرى | ۋىرۇس تازىلاش | دائىم ئىشلىتىدىغان دىتاللار
uyxp
 
ئەڭ يېڭى رەسىملىك خەۋەر:نى تۈرمىدىن قاچۇرۇش دەرىسلىكى  iOS 7
نى تۈرمى..
ئەڭ يېڭى رەسىملىك خەۋەر:تېلېفون قوزغىلىش ھەرىكەتجان سۈرىتىنى ياساش
تېلېفون ..
ئەڭ يېڭى رەسىملىك خەۋەر:پۇرچاق يانفۇن ياردەمچىسىنىڭ ئىشلىتىش دەرىسلىكى
پۇرچاق ي..
نى تۈرمىدىن قاچۇرۇش دەرىسلىكى  iOS 7
تېلېفون قوزغىلىش ھەرىكەتجان سۈرىتىنى ياساش
پۇرچاق يانفۇن ياردەمچىسىنىڭ ئىشلىتىش دەرىسلىكى
چ چ ئالاقىلىشىش قورالىنىڭ يىڭى ئىقدىدارلىرى
mk16i، mt11i،ST18i،MT15i تېلفونلارنىڭ MIUI V5
يانفۇن سىستىما يىڭىلاش دەرىسلىكى
Ghostxpياساس دەرىسلىكى
كۆرمىگەنلە ئارماندا
vb ئۇگۇنۇش ددەرىسلىكى
 
 
 

ئۈمىدۋار دەرىسخانىسى

 
ئەڭ يېڭى رەسىملىك خەۋەر:نى تۈرمىدىن قاچۇرۇش دەرىسلىكى  iOS 7
نى تۈرمىدىن قاچۇ..
ئەڭ يېڭى رەسىملىك خەۋەر:تېلېفون قوزغىلىش ھەرىكەتجان سۈرىتىنى ياساش
تېلېفون قوزغىلىش..
ئەڭ يېڭى رەسىملىك خەۋەر:پۇرچاق يانفۇن ياردەمچىسىنىڭ ئىشلىتىش دەرىسلىكى
پۇرچاق يانفۇن يا..
ئەڭ يېڭى رەسىملىك خەۋەر:چ چ ئالاقىلىشىش قورالىنىڭ يىڭى ئىقدىدارلىرى
چ چ ئالاقىلىشىش ق..
ئەڭ يېڭى رەسىملىك خەۋەر:mk16i، mt11i،ST18i،MT15i تېلفونلارنىڭ MIUI V5
mk16i، mt11i،ST18i،MT15i ت..

 

نى تۈرمىدىن قاچۇرۇش دەرىسلىكى  iOS 7
تېلېفون قوزغىلىش ھەرىكەتجان سۈرىتىنى ياساش
پۇرچاق يانفۇن ياردەمچىسىنىڭ ئىشلىتىش دەرىسلىكى
چ چ ئالاقىلىشىش قورالىنىڭ يىڭى ئىقدىدارلىرى
mk16i، mt11i،ST18i،MT15i تېلفونلارنىڭ MIUI V5
يانفۇن سىستىما يىڭىلاش دەرىسلىكى
Ghostxpياساس دەرىسلىكى
كۆرمىگەنلە ئارماندا
vb ئۇگۇنۇش ددەرىسلىكى
Camtasia Studio 7 دىتالىنىڭ ئىشلىتىش دەرىسلىكى
ئەلكاتىپ5.0نىڭ كومپيوتېرغا قاچىلاش ۋە دىتال چۇشەندۇرلى..
YY پاراڭلىشىش دىرىسلىكى
QQ ئۇيغۇرچە ئەۋەتىش دېتالى
QQ ئۇيغۇرچە ئەۋەتىش دېتالى
تېلېفون قوزغىلىش ھەرىكەتجان سۈرىتىنى ياساش
يانفۇن سىستىما يىڭىلاش دەرىسلىكى
چ چ ئالاقىلىشىش قورالىنىڭ يىڭى ئىقدىدارلىرى
YY پاراڭلىشىش دىرىسلىكى
Ghostxpياساس دەرىسلىكى
خۇاۋىي تىلفۇنغا سىستىما قاچىلاش دەرىسلىكى
ئەلكاتىپ5.0نىڭ كومپيوتېرغا قاچىلاش ۋە دىتال چۇشەندۇرلى..
Camtasia Studio 7 دىتالىنىڭ ئىشلىتىش دەرىسلىكى
كۆرمىگەنلە ئارماندا
نى تۈرمىدىن قاچۇرۇش دەرىسلىكى  iOS 7
ultraISO  دىتالىنى ئۇگۇنۇش دەرىسلىكى

 

 
 
       

ئەڭ يېڭى دىتاللار

 
قوشىلىۋاتىدۇ قوشىلىۋاتىدۇ قوشىلىۋاتىدۇ قوشىلىۋاتىدۇ قوشىلىۋاتىدۇ قوشىلىۋاتىدۇ رۇيشېڭ توركۆرگۈچى IE9 شۈنلىي 7 چۈشۈرۈش قورالى ئۈندىدار كومپىيۇتېر نۇسقىسى
قوشىلىۋاتىدۇ قوشىلىۋاتىدۇ قوشىلىۋاتىدۇ قوشىلىۋاتىدۇ قوشىلىۋاتىدۇ قوشىلىۋاتىدۇ قوشىلىۋاتىدۇ قوشىلىۋاتىدۇ قوشىلىۋاتىدۇ خىيال ئۇيغۇرچە كىگۇزگۇچ

دىتال چۇشۇرۇش

 
  ئۇيغۇرچە خاتىر دەپتەر 12/24
  نى تۈرمىدىن قاچۇرۇش دىتالى iOS 7 12/23
  پۇرچاق يانفۇم ياردەمچىسى 豌豆荚 12/06
  QQ پاراڭلىشىش دىتالى sp5 12/03
  360 بىخەتەرلىك قورالى 9.2  نۇسقىسى 12/03
  يانفۇن سىستىما يىڭىلاش مۇتەخخەسىسى 08/04
  Camtasia Studio7  ئىكران يۇزىدىكى مەشغۇتانلار.. 04/28
  ئەلكاتىپ5.7 04/28
  6.1YY پاراڭلىشىش قورالى 04/27
  QQ غا ئۇيغۇرچە كىرگۇزۇش دىتالى 04/26
  UltraISO دىتالى 04/24
  ئاپشاركا导航犬خەرىتىسى ئاندىرويىد 2.3 تېلفۇ.. 04/10
  ئاۋاز ئايرىش دىتالى 12/10
  خەلىقئارا شاخمات 12/10
  چۈدوڭ جىڭلېڭ دىتالى 11/27
  چۈدوڭ رېنشىڭ دىتالى 11/27
  لۇداشې يۇمشاق دىتالى 11/27
  تىيەنۋاڭ قوغدىنىش سېستىمىسى 11/27
  رۇيشېڭ قوغدىنىش سېستىمىسى 11/27
  جېنشەن قوغدىنىش سېستىمىسى 11/27

   يىڭى قوشۇلغان دەرىسلەر

 

ئەڭ يېڭى رەسىملىك خەۋەر:نى تۈرمىدىن قاچۇرۇش دەرىسلىكى  iOS 7
نى تۈرمى..
ئەڭ يېڭى رەسىملىك خەۋەر:تېلېفون قوزغىلىش ھەرىكەتجان سۈرىتىنى ياساش
تېلېفون ..
ئەڭ يېڭى رەسىملىك خەۋەر:پۇرچاق يانفۇن ياردەمچىسىنىڭ ئىشلىتىش دەرىسلىكى
پۇرچاق ي..
نى تۈرمىدىن قاچۇرۇش دەرىسلىكى  iOS 7
تېلېفون قوزغىلىش ھەرىكەتجان سۈرىتىنى ياساش..
پۇرچاق يانفۇن ياردەمچىسىنىڭ ئىشلىتىش دەرىس..
چ چ ئالاقىلىشىش قورالىنىڭ يىڭى ئىقدىدارلىرى..
mk16i، mt11i،ST18i،MT15i تېلفونلارنىڭ MIUI V5
يانفۇن سىستىما يىڭىلاش دەرىسلىكى
Ghostxpياساس دەرىسلىكى
كۆرمىگەنلە ئارماندا
vb ئۇگۇنۇش ددەرىسلىكى
Camtasia Studio 7 دىتالىنىڭ ئىشلىتىش دەرىسلىكى
ئەلكاتىپ5.0نىڭ كومپيوتېرغا قاچىلاش ۋە دىتال ..
YY پاراڭلىشىش دىرىسلىكى
QQ ئۇيغۇرچە ئەۋەتىش دېتالى
ultraISO  دىتالىنى ئۇگۇنۇش دەرىسلىكى
ANDIROID تېلفۇننىڭ lmeiنى ئۆزگەرتىش ئساسۇلى
خۇاۋىي تىلفۇنغا سىستىما قاچىلاش دەرىسلىكى
كومپيوتېر قوراشتۇرۇشنىڭ ئاساسى بىلىملىرى
ئاساسى تاختا چۇشەندۇرلىشى
يىڭى ئۇگەن گۇچىلەر ئۇچۇن

 

تېلفۇن دىتاللىرى      

كەپتەر ئۇيغۇرچە ئۇچۇر يوللاش دىتالى خەۋەر تورى ئەپ دىتالى نۇرتورى 2.0 ئەپ دىتالى تەڭرىتاغ يانفون گېزىتى ئەپ دىتالى تېلفۇن تور UC  كۆرگۈچى يانفۇن تور  Puffin  كۆرگۈچىسى بىخەتەرلىك دىتالى تېلفۇن نۇسقىسى سوگو كىرگۈزگۈچىسى تېلفۇن نۇسقىسى ئۈندىدار (微信) تېلفۇن نۇسقىسى QQ2012 تېلفۇن نۇسقىسى
باۋفېڭ قويغۇچى باۋفېڭ قويغۇچى باۋفېڭ قويغۇچى باۋفېڭ قويغۇچى باۋفېڭ قويغۇچى باۋفېڭ قويغۇچى باۋفېڭ قويغۇچى باۋفېڭ قويغۇچى باۋفېڭ قويغۇچى ئاندىروئىد لوغىتى
       

ئۇيغۇرچە روملار

 

C8815 نىڭ 三星 ئۇسلۇبى..
C8813ئۈچ تور قوللاي..
zte n909نىڭ ئۇيغۇرچە..
t8830نىڭ ئۇيغۇرچە ر..
y300 000 نىڭ سامسۇڭ ئ..
خۇاۋىي t8951 ئۇيغۇر..

 

رەسىم بىرتەرەپ قىلىش
Photoshop cs5
كېنىيۇ لاھىيلەش
شىيۇ-شىيۇ لايىھلەش
2345رەسىم كۆرگۈچى
ACDSeeرەسىم كۆرۈش
تور كۆرگۈچلەر
توركۆرگۈچى IE9
توركۆرگۈچى_2345
سوگو تور كۆرگۈچىسى
تور كۆرگۈچىGoogle
تۈلكە توركۆرگۈچى
ناخشا قويغۇچلىرى
ناخشاقويغۇچى 酷狗
ناخشاقويغۇچى 酷我
قويغۇچى 千千静听
ناخشا قويغۇچىسىQQ
قويغۇچى 酷我K歌
كىنىو قويغۇچىلىرى
فىلىم قويغۇچىسىQQ
باۋفېڭ كىنو قويغۇچىسى
WindowsMediaPlayer
قويغۇچKMPlayer
قويغۇچى快播
تورپاراڭلىشىش دىتاللىرى
QQ 2013
پاراڭلاشقۇچىسى MSN
فېيشىن 2012
ئالى ۋاڭ ۋاڭ
رېن-رېن دىتالى
ۋىروسخورلار
 ۋېروسخورى360
قىزىل كۈنلۈك ۋېروسخورى
جېنشەن ۋېروسخورى
رۇيشېڭ ۋېروسخورى
كاباس ۋېروسخورى
ۋىرۇس تازىلاش
چ چ كومپىيۇتېرباشقۇرغۇچ
بىخەتەرلىك دوكتۇرى360
رۇيشىڭ بىخەتەرلىك
جېنشەن دوكتۇرى
تازىلاش دىتالىWindows
خەنزۇچە كىرگۈزگۈچلەر
ۋاڭماخەنزۇچە كىرگۈزگۈچ
سوگۇپىنيىن كىرگۈزگۈچ
چ چ كىرگۈزگۈچى
ۋەننىڭ  كىرگۈزگۈچى
قولىدا يىزىش دىتالى
پىنيىن كىرگۈزگۈچلەر
سوگۇپىنيىن كىرگۈزگۈچ
زېگۇاڭ پىنيىن
پىنيىن كىرگۈزگۈچQQ
مىكروسوفت پىنيىن
بەيدۇ پىنيىن كىرگۈزگۈچ
ئۇيغۇرچە كىرگۈزگۈچلەر
مەستانە كىرگۈزگۈچىسى
خىيال 2.0كىرگۈزگۈچى
خۇشقەلەم كىرگۈزگۈچ
چىچەن كىرگۈگۈچىسى
ئەلكاتىپ 5.7 كىرگۈزگۈچ
سېستىما كۈچەيتمە دىتاللىرى
لۇداشې يۇمشاق دىتالى
چۈدوڭ رېنشىڭ دىتالى
چۈدوڭ جىڭلېڭ دىتالى
دىتال يوق
دىتال يوق
قوغدىنىش دىتاللىرى
جېنشەن قوغدىنىش
رۇيشېڭ قوغدىنىش
تىيەنۋاڭ قوغدىنىش 
دىتال يوق
دىتال يوق
لاھىيلەش دىتاللىرى
 دىتالى Flash CS5 
Dreamweaver CS5
Premiere Pro CS4
illustrator cs4
After Effects CS5
ئۇنۋېرسال دىتاللار
ZiP پىرىسلاش دىتالى
ئۇنۋېرسال ئايلاندۇرغۇچ
Flash قويغۇچى
Word ھۆججىتىنى PDF
رەسىم شەكلىنى دىتالى
تېلفۇن دىتاللىرى
ئۈندىدار (微信)
تېلفۇن نۇسقىسىQQ2012
خەۋەر تورى ئەپ دىتالى
نۇر تورى ئەپ دىتالى
تەڭرىتاغ يانفون گېزىتى
باشقا دىتاللار
دىتال يوق
دىتال يوق
ئۈندىداركومپىيۇتېر نۇسقا
دىتال يوق
FrontPage 2003
تورتىلۋېزىيە دىتاللىرى
دىتال يوق
دىتال يوق
دىتال يوق
دىتال يوق
دىتال يوق
دائىم ئىشلىتىدىغان دىتاللار
دىتال يوق
دىتال يوق
دىتالى WPS 2012
دىتال يوق
دىتال يوق
ئاۋازلىق پاراڭلىشىش
پاراڭلاشقۇچىسى iSpeak
دىتال يوق
دىتال يوق
تور پاراڭلاشقۇچىسى YY
دىتال يوق
چۈشۈرۈش قوراللىرى
شۈنلىي7چۈشۈرگۈچىسى
دىتال يوق
دىتال يوق
دىتال يوق
بوشلۇقتىن چۈشۈرۈش Ftp
       
تور بىكەىت ئەزالىرى
بىزگە قوشۇلۇڭ بىزگە قوشۇلۇڭ بىزگە قوشۇلۇڭ بىزگە قوشۇلۇڭ بىزگە قوشۇلۇڭ بىزگە قوشۇلۇڭ بىزگە قوشۇلۇڭ مەمەتجان ئابلىكىمجان
دائىم ئىشلىتىدىغان قوراللار
 نۇمور تەكشۈرۈش IP ئايرۇپىلان بىلىتــــى تارىختىكى بۈگـــــــۈن ماشىـــــــــــــــــــــنا باھاسى لاتارىــــــــــيە ئۇچۇرلىرى كۆچمە تېلىـــــفۇن ھەققى
پەننى ھېســــــاپلىغۇچ پايچــــــــەك ئەھۋالـى ماركـــــــــا تەكشۈرۈش كوچـــــــــــــــــــــا ئاپتۇبوسى خەلق ئارا رايۇن نومۇرى ھاۋارايدىن مــــــــــــەلۇمات
تور مۇڭــــــــداشقۇسى يىلدىكى بايرامـــــلار  غا ئــــــەزا بولۇشQQ كود ئالماشتۇرۇش قۇرالى ئۇيغۇرچــــــــــــــە ئىزدەش خەلقــــــــــــــــــئارا ھاۋارايى
كومپىيوتىر باھاســـــى نۇپۇس تـــــەكشۈرۈش ئالى مەكــــــــــــتەپلەر يانفۇن نۇمۇرى تەۋەلىكى يان تېلىـــــــفۇن باھاسى پويىز ۋاقتىنى تەكشۈرۈش

دوستانە ئۇلىنىش

 

بېكەت ھەققىدە  |  ئېلان مۇلازىمىتى  |   قوللىغۇچىلىرىمىز  |  ئۇلىنىش ئىلتىماس قىلىش  |  ئۇلىنىش دۇنياسى  |  ئالاقىلىشىڭ

 
تور بېكەتنىڭ بارلىق نەشىر ھوقوقى ئۈمىدۋار تورىغا مەنسۇپ
Copyright © 2011 - 2015 umidvar.com. All Rights Reserved  皮山县乐观电子软件中心
ئەگەر نەشىر ھوقۇقىغا دەخلى يەتكەن مەزمۇنلار بولسا دەرھال بىز بىلەن ئالاقىلىشىڭ (مەزمۇن پاش قىلىش ۋە ئالاقىلىشىش تېلېفون نومۇرى:15214918485
تور بېكىتىمىز بىلەن قانۇنلۇق ھەر قانداق تور ساھەسىدىكى تۈر بۇيىچە ھەمكارلاشقۇچىلارنى قارشى ئالىمىز!

ئۈمىدۋارا تورى تۇغىنى ئۇلىنىش قىلىۋېلىڭ
本网站内容由其他网站转载, 如涉及版权问题请及时与站长联系
备案号码:
新ICP备13003471号-2

admin